Prejemniki priznanj

Mepi Krško

Podelitev na gradu Rajhenburg 2022

Podelitev na gradu Rajhenburg 2021

Podelitev na srebrni in bronasti stopnji

Multi lingua »