MEPI KRŠKO

Odprave

...vedno na novih lokacijah

KAKO IZGLEDA MEPI ODPRAVA?

Pustolovsko odpravo oblikujejo člani pustolovske skupine, v kateri morajo  biti vsaj štirje udeleženci in ne več kot sedem udeležencev. 

Sami določilo lokacijo, cilj in namen odprave in jo predhodno skupno načrtujejo. Zadoščati mora vsem kriterijem, ki so predpisani za odprave na njihovi stopnji. Biva se v šotoru, s sabo morajo udeleženci nositi vse, kar potrebujejo (hrana, pijača)… 

Na odpravah jih spremljajo voditelji odprav Mepi, ki občasno preverijo stanje na terenu. Odpravo ocenjuje ocenjevalec.

91

KAJ MORA POZNATI UDELEŽENEC ODPRAVE?

Imeti mora pozitiven odnos in spoštovanje do neokrnjene narave, na kateri poteka odprava. 

Mora biti fizično in psihično sposoben prestati vse napore, kar se ugotavlja na treningih. 

Osnovna veščina je orientacija in sposobnost preživetja nekaj dni brez civilizacije. 

Že prej mora poznati ostale člane v skupini in z njimi na odpravi vzpostaviti sodelovalni odnos. 

Seznam naših odprav

Multi lingua »