MEPI PRIZNANJA

Podelitev na gradu Rajhenburg

MEPI KRŠKO

Si želiš na novo pustolovščino z nami?

MEPI (mednarodno priznanje za mlade) izvajamo tudi v KRŠKEM in sicer na Šolskem centru KRŠKO – SEVNICA, v sodelovanju  z Občino Krško, ki program MEPI tudi sofinancira.

Verjemi...

MEPI JE DOSTI VEČ
KOT PUSTOLOVŠČINA

  …je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. In 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.
  Izhodišče programa je spodbujanje mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Program izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku aktivna (so)udeležba v programu predstavljati osebni izziv. S tem namenom program MEPI mlade postavlja v vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev in oblikovalcev svojega osebnega programa napredka, ki izvira iz njihove notranje motivacije. MEPI program ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo posameznemu udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno stopnjo.

DELAŠ TO, KAR ČUTIŠ KOT IZZIV OD IZZIVA DO CILJA

MEPI UČNA POMOČ

Brezplačna pomoč naših prostovoljcev

ODPRAVE


Namen tega področja je spodbujanje pustolovskega duha. Udeležencem predstavlja izziv, da se je lotijo z določenim namenom in to v nepoznanem okolju.

PROSTOVOLJSVO

 

To področje temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je prostovoljstvo potrebno za ustvarjanje skrbne in srečne skupnosti.

ŠPORT

Namen tega področja je vzpodbuditi sodelovanje in napredek v rekreativnih športih. Udeleženci stremijo k osebnim fizičnim ciljem, kar naredi to področje bolj izzivalno.

VEŠČINE

 

Namen tega področja je vzpodbuditi razvoj praktičnih in socialnih veščin ter osebnih interesov. Poudarek je na trudu in vztrajanju glede na zmožnosti mladostnika in ne na doseganju zastavljene stopnje dosežka.

PROGRAM POTEKA NA VEČ STOPNJAH

BRONASTA STOPNJA

 

 • za mlade od 14. do 25. leta
 • 3 ali 6 mesecev
 • pustolovska odprava 2 dni

SREBRNA STOPNJA

 

 • za mlade od 15. do 25. leta
 • 6 ali 12 mesecev
 • pustolovska odprava 3 dni

ZLATA STOPNJA

 

 • za mlade od 16. do 25. leta
 • 12 ali 18 mesecev
 • pustolovska odprava 4 dni

NA KONCU PROGRAMA…

Priznanja in še kaj trajnostnega

Udeleženci ob zaključku posamezne stopnje za vloženi trud in dosežke prejmejo priznanje in sicer na posebej za to organizirani prireditvi, kjer priznanja praviloma podelujejo podporniki MEPI-ja ali druge znane osebnosti (župan, predsednik države), lahko tudi člani britanske kraljeve družine.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost idr). Neločljiv del programa so tudi nova prijateljstva in priložnosti mednarodnih razsežnosti.

KAKO ZAČETI?
Poišči mentorja in si pridobi spletni indeks dosežkov

Če si star med 14 in 24 letom kontaktiraj najbližjo organizacijo, ki program izvaja, v Posavju MEPI imamo mentorje v Krškem.  
Zlahka se s kontaktnim obrazcem dogovoriš za sestanek z izvajalci. Tako  se lahko podrobneje seznaniš s programom ali pa se že vanj vpišeš. Vpišeš se tako, da pri mentorju izpolniš prijavnico (če si star pod 18 letom je obvezen podpis staršev) … 

Vse aktivnosti beležiš v spletni indeks dosežkov, ki je dostopen tudi preko aplikacije:

KAKO ZAČETI?
Poišči mentorja in si pridobi spletni indeks dosežkov

Če si star med 14 in 24 letom kontaktiraj najbližjo organizacijo, ki program izvaja, v Posavju MEPI imamo mentorje v Krškem.  
Zlahka se s kontaktnim obrazcem dogovoriš za sestanek z izvajalci. Tako  se lahko podrobneje seznaniš s programom ali pa se že vanj vpišeš. Vpišeš se tako, da pri mentorju izpolniš prijavnico (če si star pod 18 letom je obvezen podpis staršev) … 

Vse aktivnosti beležiš v

 ki je dostopen tudi preko aplikacije:

VESELI SMO VSAKEGA VPRAŠANJA


Lahko nam pišete in postavljate različna vprašanja o izvajanju programa, lahko se dogovorite za informativen sestanek, udeleženci pa lahko predlagate aktivnosti in dejavnosti, ki jih vidite kot izziv in jih želite izvajati.
Tedenski sestanki bodo objavljeni periodično na socialnem omrežju.