MEPI (mednarodno priznanje za mlade) izvajamo tudi v KRŠKEM in sicer na Šolskem centru KRŠKO - SEVNICA, v sodelovanju s planinskim društvom PD Videm Krško ter z Občino Krško, ki program MEPI tudi sofinancira. 


Odprave

Namen tega področja je spodbujanje pustolovskega duha. Udeležencem predstavlja izziv, da se je lotijo z določenim namenom in to v nepoznanem okolju.

Nadaljuj z branjem...

Prostovoljstvo

To področje temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je prostovoljstvo potrebno za ustvarjanje skrbne in srečne skupnosti.

Nadaljuj z branjem...

Šport

Namen tega področja je vzpodbuditi sodelovanje in napredek v rekreativnih športih. Udeleženci stremijo k osebnim fizičnim ciljem, kar naredi to področje bolj izzivalno.

Nadaljuj z branjem...

Veščine

Namen tega področja je vzpodbuditi razvoj praktičnih in socialnih veščin ter osebnih interesov. Poudarek je na trudu in vztrajanju glede na zmožnosti mladostnika in ne na doseganju zastavljene stopnje dosežka.

Nadaljuj z branjem...
Delaš to, kar čutiš kot izziv

OD IZZIVA DO CILJA

Izhodišče programa je spodbujanje mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Program izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku aktivna (so)udeležba v programu predstavljati osebni izziv. S tem namenom program MEPI mlade postavlja v vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev in oblikovalcev svojega osebnega programa napredka, ki izvira iz njihove notranje motivacije. MEPI program ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo posameznemu udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno stopnjo.

Kako začeti?

Poišči mentorja in si pridobi spletni indeks dosežkov


Če si star med 14 in 24 letom kontaktiraj najbližjo organizacijo, ki program izvaja, v Posavju MEPI imamo mentorje v Krškem.  
Zlahka se s kontaktnim obrazcem dogovoriš za sestanek zizvajalci. Tako  se lahko podrobneje seznaniš s programom ali pa se že vanj vpišeš. Vpišeš se tako, da pri mentorju izpolniš prijavnico (če si star pod 18 letom je obvezen podpis staršev) ... 

Vse aktivnosti beležiš v spletni indeks dosežkov, ki je dostopen tudi preko aplikacije:

Veseli smo vsakega vprašanja

Kontakt

Lahko nam pišete  in postavljate različna vprašanja o izvajanju programa, lahko se dogovorite za informativen sestanek,  udeleženci pa lahko predlagate aktivnosti in dejavnosti, ki jih vidite kot izziv in jih želite izvajati. 
Tedenski sestanki bodo objavljeni periodično na socialnem omrežju.